Kurzy

kurz zeriavnik, viazac, vodic motoroveho vozika

Collage Školenia kurzy ABT consulting

PONÚKAME ŠKOLENIA A KURZY​
ABT consulting s.r.o., Učňovská 6, Košice – Šaca​, mob.: 0948 667 151
 DRUH ŠKOLENIA / KURZU  PRIHLÁŠKA VYDANÝ DOKLAD TERMÍN OPAKOVANIA Podmienky pre PRIHLÁSENIE
  KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV 
 Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU  EU certifikát  –  – vek 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť

 Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov  PRIHLÁSIŤ   Potvrdenie  1 x za 3 roky potvrdenie do preukazu / dokladu
 Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov  PRIHLÁSIŤ   Potvrdenie  1 x za 5 rokov potvrdenie do preukazu / dokladu
 KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ – ŽERIAVNIK, skupín Aa,Ba1,
 Kurz žeriavnika Mobilných ( Autožeriav ) alebo Vežových  žeriavov výložníkového typu
 STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU  Preukaz vydaný IP  – – vek 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť

Kurz žeriavnika Mostových žeriavov  STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad  – – vek 18 rokov
Kurz žeriavnika Portálových a Konzolových žeriavov STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad – vek 18 rokov
Opakované školenie žeriavnikov PRIHLÁSIŤ  Potvrdenie 1 x za 3 roky potvrdenie do preukazu / dokladu
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov PRIHLÁSIŤ  Osvedčenie 1 x za 5 rokov potvrdenie do preukazu / dokladu
Vydanie medzinárodného certifikátu STN EN ISO/IEC 17024:2  – EU certifikát

– absolvovanie zakaldneho kurzu

-doplatok

KURZ VIAZAČOV BREMIEN 
Kurz viazač bremien STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Preukaz – vek 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť

Opakované školenie viazač bremien PRIHLÁSIŤ  Potvrdenie 1 x za 3 roky potvrdenie do preukazu / dokladu
Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien PRIHLÁSIŤ  Potvrdenie 1 x za 5 rokov potvrdenie do preukazu / dokladu
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN – skupiny Ab, Bd 
Ab – Kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Preukaz vydaný IP – vek 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť

Kurz obsluhy pracovných plošín, ktoré nemajú schválenú prevádzku na pozemných komunikáciach STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad – vek 18 rokov
Opakované školenie obsluhy pracovných plošín PRIHLÁSIŤ  Potvrdenie 1 x za 3 roky potvrdenie do preukazu / dokladu
Aktualizačná odborná príprava obsluhy pracovných plošín PRIHLÁSIŤ  Osvedčenie 1 x za 5 rokov potvrdenie do preukazu / dokladu
Vydanie medzinárodného certifikátu STN EN ISO/IEC 17024:2 EU certifikát

– absolvovanie zakaldneho kurzu

-doplatok

KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ skupín Ac, Ad, Ae, Ah, Ai, Aj, Ak,

Ba, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf,

KURZ OBSLUHY Malých ZZ nezaradených do tried s motorickým pohonom do 5t – STN 270143 STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Ac, Ad – KURZ RIADIČA a DOZORCU výťahu STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Ae – KURZ OBSLUHY Regálových zakladačov STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Ah – KURZ OBSLUHY Výsuvný rebríkov s motorovým pohonom STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Ai, Aj – KURZ OBSLUHY Zariadení technickej zábavnej činnosti a pohyblivej javiskovej techniky STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Ba2 – KURZ OBSLUHY Vrátka s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Bb – KURZ OBSLUHY Zdvíhacieho ústrojenstva dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Bc1 – KURZ OBSLUHY Zdvíhacieho ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Bc2 – KURZ OBSLUHY Zariadenia na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a) STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Bd1 – KURZ OBSLUHY Zdvíhacej rampy STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Bd2 – KURZ OBSLUHY Zdvíhacej plošiny STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Bd3 – KURZ OBSLUHY stabilných, mobilných a premiestniteľných servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Bd4 – KURZ OBSLUHY Zdvíhacieho čela určeného na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Bf – KURZ OBSLUHY Zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

KURZ Opravárov zdvíhacích zariadení STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

KURZ OBSLUHY Dopravného zariadenia – pásový dopravník STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Doklad

– vek 18 rokov

Opakované školenie PRIHLÁSIŤ Potvrdenie 1 x za 3 roky

potvrdenie do preukazu / dokladu

Aktualizačná odborná príprava na vydané preukazy a osvedčenia PRIHLÁSIŤ Potvrdenie 1 x za 5 rokov

potvrdenie do preukazu / dokladu

     Základné kurzy odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – § 21, § 22, § 23 skupina E1 trieda A, B
Elektrotechnik § 21 – rozsah 16 hodín STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Osvedčenie

– vek 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť

Samostatný elektrotechnik § 22 – rozsah 20 hodín STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Osvedčenie

– vek 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť

Elektrotechnik na riadenie činnosti § 23 – rozsah 24 hodín STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU  Osvedčenie

– vek 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť

Opakované školenie PRIHLÁSIŤ Záznam 1 x za 3 roky

potvrdenie na osvedčenie

Aktualizačná odborná príprava PRIHLÁSIŤ Osvedčenie 1 x za 5 rokov

potvrdenie na  osvedčenie

ŠKOLENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANY PRED POŽIARMI 
 Vstupné školenia zamestnancov z BOZP a PO STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Záznam  –
Oboznamovanie zamestnancov z PO PRIHLÁSIŤ Záznam 1 x 2 roky
Oboznamovanie zamestnancov z BOZP  PRIHLÁSIŤ Záznam 1 x za 3 roky
PRÁCE VO VÝŠKACH NAD 1,5 m A NAD VOĽNOU HĹBKOU
Základné školenie pre prácu vo výškach nad 1,5 m a nad voľnou hĺbkou  STIAHNUŤ   PRIHLÁŠKU Dokald

– vek 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť

Opakované školenie PRIHLÁSIŤ Potvrdenie 1 x 1 roky potvrdenie do  dokladu

Pri profesiách, kde osobitný predpis neustanovuje kratšiu dobu oboznamovania (školenia), je povinnosťou
organizácie zabezpečiť školenie v lehote najmenej 1 x za 2 roky, viď Zákon č. 124/2006 Z.z. § 7 ods. 5 a
aktualizačnú odbornú prípravu 1 x za 5 rokov, viď Zákon č. 124/2006 Z.z. § 16 ods. 8.

– kurzy vykonávame v priestoroch nášho školiaceho strediska v KLIMATIZOVANEJ UČEBNI

– kurzy je možné vykonať aj vo vašich priestoroch.

Pri väčšom počte pracovníkov je možné dohodnúť množstevné zľavy.

Školiaca miestnosť ABT consulting

Comments are closed.