PZS – Pracovná zdravotná služba

Vážení zamestnávatelia,

zákonom NR SR 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola zriadená pracovná zdravotná služba, ktorou sa doplnila chýbajúca odborná časť v oblasti ochrany zdravia. Keďže naša spoločnosť ABT consulting s.r.o. takúto službu nezabezpečuje dovoľte, aby sme vám odporučili spoločnosť MEDISON, s.r.o., ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje odborné služby v oblasti ochrany zdravia pri práci pre zamestnávateľov na celom Slovensku. Hlavnou činnosťou je výkon pracovnej zdravotnej služby, posudzovanie, hodnotenie, analýza zdravotných rizík, ich manažovanie, zároveň sledovanie častých zmien v legislatíve v oblasti hygieny práce, ako aj posudzovanie zdravotnej spôsobilosti. Neváhajte ju osloviť!

Kontakt:

Košice

MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16
040 11 Košice

IČO: 36679135
IČ DPH: SK2022247414

Kancelária: 
Letná 45
04011 Košice, 3. posch.

055/67 12 795
055/67 12 797
0905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Spišská Nová Ves

Kancelária: 
Štefánikovo námestie 4
05201

053/441 34 49
0911 011 205

Bratislava, Trnava, Malacky

0910 900 728

Comments are closed.