Revízie VTZ

Collage elektrikar

Zabezpečíme pre Vás výkon odborných skúšok, odborných prehliadok VTZ zdvíhacích a revízií elektrických spotrebičov v zmysle platnej legislatívy.

 

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu

E.2 – zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

 

Collage ABT consulting Viazač bremien

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:

Aa) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

Ab) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m

Ac) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to

1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,

2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,

3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,

4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,

Ah) výsuvný rebrík s motorovým pohonom

Aj) pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v

1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,

2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,

Ak) zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla.

Ba) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
Bb) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie
Bc) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to

1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),

Bd) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

1. zdvíhacia rampa,

2. zdvíhacia plošina,

3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,

4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,

Bf) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m
Bh) javiskové zariadenie s ľudským pohonom,
Bi) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu (invalidom)

Revízie elektro a zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky, odborné skúšky) vykonávam na území celej Slovenskej republiky.

Comments are closed.