PRIHLÁSIŤ sa na KURZ

PRIHLÁSIŤ sa na KURZ

5. októbra 2015
/ / /
Comments Closed

motorový vozíkVodič vysokozdvižného vozíka

Vysokozdvižný vozík je mobilný stroj, ktorý sa používa na manipuláciu s materiálom alebo nákladom. Patrí medzi vyhľadávaný nástroj, ktorý slúži na presúvanie tovarov na kratšie vzdialenosti. Medzi príbuzné zariadenia vysokozdvižného vozíka sú zaraďované nízkozdvižné vozíky alebo kontajnerové prekladače. Tieto zariadenia patria do kategórie tzv. manipulačnej techniky.

Vysokozdvižný vozík je spravidla 4-kolesový dopravný prostriedok, vybavený hydraulicky ovládaným zdvíhacím rámom s vidlicou. Ovládaný je vodičom a poháňaný spaľovacím alebo elektrickým motorom. Vozík má nosnosť od stoviek kilogramov po niekoľko ton s výškou zdvihu až do 6 metrov. Za najdôležitejšiu súčasť vozíka je pokladaná zdvíhacia jednotka.

Vodič vysokozdvižného vozíka musí disponovať platným preukazom, ktorý získa po základnom Kurze VZV obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov, ktorý realizuje aj naša spoločnosť.

New trucks

Ponúkame Vám :

 • vyškolenie Vašich zamestnancov pre vedenie motorvých vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 268805
 • získanie preukazu vodiča vysokozdvižného motorového vozíka na základnom kurze
 • opakované školenia 1 x 12 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. , 1 x za 5 rokov)
 • rozširovacie kurzy obsluhy motorových vozíkov
 • odborné poradenstvo v oblasti riadenia vysokozdvižných motorových vozíkov
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného vzdelávania alebo AOP v stanovených termínoch

Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete prihlásiť na kurz ?

Zákon 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým aj zaradenia do kurzu vek minimálne 18 rokov, zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania ) a aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1ks. Po úspešnom absolvovaní školenia Vám bude vydaný európsky preukaz na Vami vybrané typy motorových vozíkov. Zvyčajne vydávame na tieto základné druhy I,II, A,C,W1.

Ako sa na kurz môžete prihlásiť ?

Kontaktujte nás telefonicky na tel.č. 0948 667 151 alebo vyplnte online prihlášku. Po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

Collage motorový vozík

Kurzy VZV obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov

 • Základné a rozširovacie kurzy obsluhy pre všetky typy vozíkov
 • Opakované školenie ( 1 x za 12 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov

Základný kurz VZV obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov sa skladá :

1, všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti vodiča motorových vozíkov;

2, osobitných požiadaviek;

 • so zameraním na prevádzku a obsluhu vysokozdvižných motorových vozíkov týkajúcu sa výkonu, činnosti vodiča motorového vozíka,
 • rozbory úrazovosti a porušovania bezpečnostných predpisov,
 • platnú legislatívu a technologické postupy súvisiace s obsluhou vysokozdvižných motorových vozíkov

3, praktická časť.

Každý účastník nášho kurzu je schopný po úspešnom ukončení, samostatne vykonávať profesiu vodiča vysokozdvižných motorových vozíkov . Preukaz platí  u všetkých zamestnávateľov a je majetkom osoby, ktorej meno a priezvisko je v ňom uvedené.

Opakované školenie VZV obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov sa vykonáva v intervale 1 x za 12 mesiacov v zmysle STN.

Opakované školenie VZV obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov sa skladá :

 1. všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti vodiča motorových vozíkov;
 2. osobitných požiadaviek;
 • so zameraním na prevádzku a obsluhu vysokozdvižných motorových vozíkov týkajúcu sa výkonu, činnosti vodiča motorového vozíka,
 • rozbory úrazovosti a porušovania bezpečnostných predpisov,
 • zmeny legislatívy a technologických postupov ovplyvňujúcich obsluhu motorových vozíkov, rozbor havárií na pracoviskách

Aktualizačnú odbornú prípravu VZV obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov vykonávame v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. Každý vodič motorového vozíka je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu minimálne 1 x za 5 rokov. Pokiaľ nedodržíte tento termín, Váš preukaz stráca v zmysle zákona platnosť.

Aktualizačná odborná príprava  VZV obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov  sa skladá :

 • zmeny v požiadavkách všeobecne týkajúcich sa výkonu činnosti vodiča motorových vozíkov;
 • zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa postupov ovplyvňujúcich obsluhu motorových vozíkov, rozbor havárií na pracoviskách;
 • rozbory úrazovosti a porušovania bezpečnostných predpisov
 • zmeny technologických postupov ovplyvňujúcich žeriavovú dopravu, rozbor havárií na pracoviskách

Rozdelenie motorových vozíkov:

Triedy:

 1. Elektrické vozíky
 2. Vozíky so spaľovacím motorom

Collage motorový vozík 2

Druhy:

A – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené ručne vedené

B – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s pákovým riadením

C – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s volantovým riadením

D – vysokozdvíhacie ručne vedené

E – vysokozdvíhacie s pákovým riadením

G – vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou

Collage motorový vozík 5

W1 – vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 ton

W2 – vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 ton

Z – špeciálne vozíky

Collage motorový vozík W1, W2, Z

Comments are closed.