Žeriavnik a viazač bremien
Read More
Vodič vysokozdvižného vozíka
Read More
Elektrikár je odborník, ktorého pracovná činnosť súvisí s elektrickým vedením a tiež s prevádzkou slaboprúdových a silnoprúdových elektrických prístrojov. Vo svojej pracovnej činnosti tieto vedenia či prístroje montuje, opravuje a nastavuje. Venuje sa tiež bezdrôtovým prenosovým systémom. Aby bol schopný tieto činnosti vykonávať musí absolvovať vzdelávanie v elektrotechnickom študijnom odbore s praxou. Realizované kurzy a […]
Read More
 • NAJBLIŽŠIE KURZY SA KONAJÚ

  Kurz žeriavnik

  25.-26.9.2016

  viazac

  KURZ viazač bremien

  5.-6.9.2016

  viazac

  KURZ motorových vozíkov

  7.-9.9.2016

  viazac

  Kurz žeriavnik A1, A2, A3 + DO

  21. - 23.9.2016

  viazac

  O spološnosti ABT consulting s.r.o.

  •        Vážený obchodný partner, spoločnosť ABT consulting s.r.o. sa dlhodobo zaoberá poskytovaním profesionálných služieb v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, profesného vzdelávania a revíznej činnosti.

  •        Našou prioritou je komplexná ponuka služieb, flexibilita, prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka a najmä vysoká odbornosť zamestnancov a lektorov s 25 ročnou praxou v odbore pre firmy VSŽ a.s., OCEKON Engineering s.r.o., U.S.Steel, Košice s.r.o. a ich dodávateľmi.
  •       Všetky aktivity ABT consulting s.r.o. v oblasti výchovy a vzdelávania, bezpečnosti a ochrany práce sú akreditované Národným inšpektorátom práce a Ministerstvom vnútra SR, kde na každú ponúkanú vzdelávaciu aktivitu vlastníme predpísané oprávnenie.
  •       Vzhľadom na špecifickosť tejto problematiky máme lektorov, ktorý spĺňajú príslušnú kvalifikáciu a odbornosť. Zamestnanci našej spoločnosti sú autorizovaní bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany a revízni technici, čím je zaručená kvalita a objektivita v oblasti ponúkaných služieb.

  Referencie

  abtconsultingreferencie
  zeriavnik uvod

  PRIHLÁSIŤ sa na KURZ

  Žeriavnik a viazač bremien
  motorovyvozik

  PRIHLÁSIŤ sa na KURZ

  Vodič vysokozdvižného vozíka
  elektrikar

  PRIHLÁSIŤ sa na KURZ

  Elektrikár je odborník, ktorého pracovná činnosť súvisí s elektrickým vedením a tiež s prevádzkou slaboprúdových a silnoprúdových elektrických prístrojov. Vo svojej pracovnej činnosti tieto vedenia či prístroje montuje, opravuje a nastavuje. Venuje sa tiež bezdrôtovým prenosovým systémom. Aby bol schopný tieto činnosti vykonávať musí absolvovať vzdelávanie v elektrotechnickom študijnom odbore s praxou. Realizované kurzy a […]