o nás

  • Vážený obchodný partner, spoločnosť ABT consulting s.r.o. sa dlhodobo zaoberá poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, profesného vzdelávania a revíznej činnosti.

  •        Našou prioritou je komplexná ponuka služieb, flexibilita, prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka a najmä vysoká odbornosť zamestnancov a lektorov s 25 ročnou praxou v odbore pre firmy VSŽ a.s., OCEKON Engineering s.r.o., U.S.Steel, Košice s.r.o. a ich dodávateľmi.
  •       Všetky aktivity ABT consulting s.r.o. v oblasti výchovy a vzdelávania, bezpečnosti a ochrany práce sú akreditované Národným inšpektorátom práce a Ministerstvom vnútra SR, kde na každú ponúkanú vzdelávaciu aktivitu vlastníme predpísané oprávnenie.
  •       Vzhľadom na špecifickosť tejto problematiky máme lektorov, ktorí spĺňajú príslušnú kvalifikáciu a odbornosť. Zamestnanci našej spoločnosti sú autorizovaní bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany a revízni technici, čím je zaručená kvalita a objektivita v oblasti ponúkaných služieb.

Comments are closed.